บุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

27 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น.บุคลากร มรย.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและนางสาวอาซมะห์  สามะ เข้าร่วมประชุม