ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินภาวะผู้นำฯของผู้บริหาร มรย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

13 กันยายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๑๔.๐๐ น.สำนักงานประกันคุณภาพ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินภาวะผู้นำฯของผู้บริหาร มรย. ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินด้านภาวะผู้นำฯ จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม