สำนักงานประกันคุณภาพ มรย.จัดประชุมตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน

24 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมตัวชี้วัดการประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม มีผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น ๒ อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา