บุคลากร มรย.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN - QA Implementation and Gap Analysis

29 เมษายน 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๔๕ น.บุคลากร มรย.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN - QA Implementation and Gap Analysis (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โปรแกรม Zoom ) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ เป็นวิทยากรหลัก และทีมวิทยากรโดย ผศ.ดร.อาจรีศุภสุธีกุล  รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง  ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร  ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ   รศ.ดร.รักษิณา พลสีลา  ดร.สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ จัดโดยงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ และ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖