ติดต่อเรา

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  
อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทร. 073-299650 , 093-6950309
Email : qa@yru.ac.th