ประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มและสื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(24 มกราคม 2561) เวลา 10.00 - 11.00 น.ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานประกันคุณภาพประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มและสื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีอาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้