ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

15 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (15 มกราคม 2561) เวลา 10.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์(รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)เป็นประธานในการประชุมและมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการจากส่วนราชการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน