ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

11 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(11 มกราคม 2561) เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์วัน เดชพิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงฯ (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมประชุม