ประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2560

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(10 มกราคม 2561) เวลา 13.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีอาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี (รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)เป็นประธานในการประชุม