ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561

5 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(5 มกราคม 2561) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องมลิวรรณ ชั้น 9 โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561