ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ITA (EB1,EB4,EB6,EB7,EB9,EB10และEB11)

3 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(3 มกราคม 2561)  เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ITA (EB1,EB4,EB6,EB7,EB9,EB10และEB11) โดยมีอาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในการประชุม