มรย.ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภามหาลัย ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ