ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

16 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (แบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วน เข้าร่วมประชุม