ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๘ มี.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๐.๐๐ น  สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (ประชุมแบบออนไลน์) โดยมีอาจารย์ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม