ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๓๐ น ที่ห้องประชุมกะมูดู ชั้น ๕ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมีอาจารย์สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม