ประชุมคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

20 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖ ) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมโดยมีอาจารย์สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมเข้าร่วมประชุม