ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

4 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๔ ตุลาคม ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในระดับสถาบัน แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔