ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของ U-Mutirank

21 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการของ U-Mutirank โดยมีอาจารย์ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมและอาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว