จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

10 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๙ เม.ย. ๒๕๖๔) สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และมีผู้บริหารจากส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓