ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

2 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานการประชุมและมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน